Nieuw bestuur

Met ingang van 1 juli 2020 heeft TVG een nieuw bestuur.

Voorzitter: Jur van der Velde,
Secretaris: Trieneke Reints,
Penningmeester Gordana Cesljic en
Bestuurslid Technische zaken: Mohamed Romdhane

Het nieuwe bestuur bedankt het vorige bestuur voor haar inzet voor TVG.